O firmě

Jsme dynamicky se rozvíjející firma, orientující se od roku 2000 především na integraci informačních technologií a outsourcing (ICT), jak ve státním, tak i soukromém sektoru.
Firma Microshop může nabídnout vypracování IT projektů na klíč nebo i pružně reagovat na konkrétní požadavky zákazníků.

V praxi naše služby znamenají nejen vypracování projektu, ale i jeho provedení včetně kompletní instalace, odborné uživatelské podpory, zajištění upgradů software i hardware, konzultace a auditu. Projekt jsme schopni zaštítit díky profesionálnímu servisu s kontinuální podporou 24×7, a to včetně zajištění telefonického či online help desku.